ал-Анфал 46-52, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-183)

ал-Анфал: 8/ал-Анфал-46, 8/ал-Анфал-47, 8/ал-Анфал-48, 8/ал-Анфал-49, 8/ал-Анфал-50, 8/ал-Анфал-51, 8/ал-Анфал-52, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-183, ал-Анфал 46-52
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-46
8/ал-Анфал-46: Покорявайте се на Аллах и на Неговия Пратеник и не спорете помежду си, за да не се провалите и да изчезне силата ви! И търпете! Наистина Аллах е с търпеливите.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-47
8/ал-Анфал-47: И не бъдете като онези, които излязоха от домовете си с надменност и за показ пред хората! Те възпират от пътя на Аллах. И Аллах обгръща техните дела.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-48
8/ал-Анфал-48: И сатаната разкраси за тях делата им, и рече: “Няма кой да ви надвие днес сред хората, щом аз съм до вас.” Но щом двете групи се срещнаха, той се обърна и избяга, и рече: “Непричастен съм към вас. Аз виждам онова, което вие не виждате. Наистина аз се страхувам от Аллах. И Аллах е суров в наказанието.”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-49
8/ал-Анфал-49: Лицемерите, и онези, които имаха болест в сърцата си, рекоха: “Тези ги подмами тяхната вяра.” А който се уповава на Аллах, несъмнено ­Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-50
8/ал-Анфал-50: И да беше видял, когато ангелите умъртвяват неверниците, как ги удрят по лицата и по гърбовете и им казват: “Вкусете от горящото мъчение!”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-51
8/ал-Анфал-51: Ето това е заради онова, което (вие самите) извършихте с ръцете си. Аллах никога не угнетява Своите раби.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-52
8/ал-Анфал-52: Както при рода на Фараона и онези преди тях бе станало традиция да се отричат знаменията на Аллах, те също отрекоха знаменията. Така Аллах ги сграбчи заради греховете им. Аллах е могъщ и суров в наказанието.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: