ENFÂL 46-52, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-10, Sayfa-183)

ENFÂL: 8/ENFÂL-46, 8/ENFÂL-47, 8/ENFÂL-48, 8/ENFÂL-49, 8/ENFÂL-50, 8/ENFÂL-51, 8/ENFÂL-52, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-10, Sayfa-183, ENFÂL 46-52
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-46
8/ENFÂL-46: Allah’a ve O’nun Resûl’üne itaat edin, niza etmeyin (anlaşmazlığa düşmeyin), yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz (elinizden) gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-47
8/ENFÂL-47: Ve siz, diyarlarından (yurtlarından) kibirle (gururla, çalımla) ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah’ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah, yaptığımız şeyleri (ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle) kuşatandır.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-48
8/ENFÂL-48: Ve şeytan, onlara amellerini süslemişti. Ve şöyle dedi: “Bugün insanlardan size gâlip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben, size müttefikim (yardımcıyım).” Fakat iki toplum, (birbirini) görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı ve “Ben, sizden uzağım. Gerçekten ben, sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben, Allah’tan korkarım.” dedi. Ve Allah, ikabı (azabı) şiddetli olandır.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-49
8/ENFÂL-49: Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: “Bunları, kendilerinin dîni aldattı.” Ve kim Allah’a tevekkül ederse o taktirde Allah, muhakkak ki Azîz (en üstün) ve Hakîm’dir (hüküm sahibi).
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-50
8/ENFÂL-50: Ve kâfir olanları, vefat ettirilirken melekleri, onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve “Yakıcı azabı tadın!” (derken) görseydin.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-51
8/ENFÂL-51: İşte bu, ellerinizle takdim ettikleriniz (kendi yaptıklarınız) sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, kullara zulmedici değildir.
Kur'an Dinle: 8/ENFÂL-52
8/ENFÂL-52: Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah’ın âyetlerini inkâr ettiler. Böylece Allah, günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah, kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: