ал-Анфал 62-69, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-185)

ал-Анфал: 8/ал-Анфал-62, 8/ал-Анфал-63, 8/ал-Анфал-64, 8/ал-Анфал-65, 8/ал-Анфал-66, 8/ал-Анфал-67, 8/ал-Анфал-68, 8/ал-Анфал-69, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-185, ал-Анфал 62-69
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-62
8/ал-Анфал-62: И поискат ли да те измамят, Аллах ти е достатъчен. Той е, Който подкрепя със Своята помощ теб и вярващите (желаещите Аллах).
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-63
8/ал-Анфал-63: Обедини (Обединява) Той (с обич) сърцата им. Ако ти беше раздал всичко, което е на земята, нямаше да можеш да обединиш сърцата им. Но Аллах ги обедини. Той е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-64
8/ал-Анфал-64: О, Пророче, Аллах е достатъчен ­ за теб и за вярващите (желаещите Аллах), които те следват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-65
8/ал-Анфал-65: О, Пророче, насърчавай вярващите да се сражават! Ако сред вас има двадесет търпеливи, те ще надвият двеста души; а ако сред вас има сто души, те ще надвият хиляда от неверниците, защото те са хора, които не проумяват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-66
8/ал-Анфал-66: Сега Аллах ви облекчи. Той знае, че у вас има слабост. И ако сред вас има сто търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има хиляда, те ще надвият две хиляди с позволението на Аллах. Аллах е с търпеливите.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-67
8/ал-Анфал-67: И не подобава на пророк да има пленници, докато не е извоювал абсолютна победа на земята. Вие искате благата на земния живот, а Аллах иска отвъдния. Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-68
8/ал-Анфал-68: И щеше да ви засегне огромно мъчение за онова, което сте придобили, ако преди това Аллах не бе отсъдил.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-69
8/ал-Анфал-69: Вече яжте от придобитото във война - то е позволено и чисто за вас! И бъдете притежатели на таква (пазете се да не изгубите милостта на Аллах)! Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: