ат-Тауба 41-47, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-194)

ат-Тауба: 9/ат-Тауба-41, 9/ат-Тауба-42, 9/ат-Тауба-43, 9/ат-Тауба-44, 9/ат-Тауба-45, 9/ат-Тауба-46, 9/ат-Тауба-47, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-194, ат-Тауба 41-47
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-41
9/ат-Тауба-41: Устремете се към битка и силни и слаби, и се борете по пътя на Аллах с живота (душите) си и с всичко, което притежавате! Знайте, че това е най-доброто за вас.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-42
9/ат-Тауба-42: Ако печалба и кратко пътуване бяха близо, щяха да те последват. Но далечен им се видя трудният път. Ще се кълнат в Аллах: “Ако можехме, щяхме да излезем заедно с вас.” Те погубват себе си (душите си). Аллах знае, че те наистина са лъжци.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-43
9/ат-Тауба-43: Аллах те извини! Защо им разреши, преди да ти се разкрият онези, които казват истината и без да си узнал лъжците?
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-44
9/ат-Тауба-44: Онези, които вярват в Аллах и в Сетния ден (сливането на духа в земния живот с Аллах), не те молят за разрешение, за да се борят с душите и имотите си. Аллах знае богобоязливите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-45
9/ат-Тауба-45: А те молят за разрешение само онези, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и се съмняват сърцата им и в своето съмнение се колебаят (мъчат).
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-46
9/ат-Тауба-46: И ако искаха да излязат, те несъмнено щяха да се готвят за нея (битката). Но Аллах възненавидя тяхното намерение и ги възпрепятства и им се рече: “Останете с оставащите!”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-47
9/ат-Тауба-47: Ако бяха излезли заедно с вас (да се бият), щяха да ви надбавят само объркване. Те се стремят да всяват смут помежду ви. Сред вас има такива, които биха ги послушали. Аллах знае угнетителите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: