ат-Тауба 48-54, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-195)

ат-Тауба: 9/ат-Тауба-48, 9/ат-Тауба-49, 9/ат-Тауба-50, 9/ат-Тауба-51, 9/ат-Тауба-52, 9/ат-Тауба-53, 9/ат-Тауба-54, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-195, ат-Тауба 48-54
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-48
9/ат-Тауба-48: Те и по-рано се стремяха да всяват смут и вършеха дела срещу теб, докато не дойде истината и не се прояви повелята на Аллах, въпреки че те ненавиждат това.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-49
9/ат-Тауба-49: Сред тях някой казва: “Позволи ми да остана и не ме въвличай в изкушение!” А нима те не бяха въвлечени в изкушение? Адът е обгръщащ за неверниците.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-50
9/ат-Тауба-50: Ако ти се случи нещо добро, това ги огорчава, а ако те сполети беда, казват: “Ние бяхме взели мерки предварително. ” И ти обръщат гръб и весело се отдалечават.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-51
9/ат-Тауба-51: Кажи “Не ни сполита нищо, освен това, което Аллах е предписал. Той е нашият Покровител. На Аллах да се уповават вярващите!”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-52
9/ат-Тауба-52: Кажи: “Нима очаквате за нас нещо друго, освен добро? А ние очакваме за вас Аллах да ви застигне с мъчение от Него или чрез нашите ръце. Чакайте! С вас чакаме и ние!”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-53
9/ат-Тауба-53: Кажи: “Дори и да раздавате доброволно или по принуда, ­ не ще се приеме от вас. Вие сте нечестив народ.”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-54
9/ат-Тауба-54: Онова, което пречи да бъдат приети от тях подаянията им е, че отричат Аллах и Неговия Пратеник, и идват на молитва с мързел и нежелание.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: