ал-Анфал 70-75, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-186)

ал-Анфал: 8/ал-Анфал-70, 8/ал-Анфал-71, 8/ал-Анфал-72, 8/ал-Анфал-73, 8/ал-Анфал-74, 8/ал-Анфал-75, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-186, ал-Анфал 70-75
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-70
8/ал-Анфал-70: О, Пророче, кажи на пленниците, които са в ръцете ви: “Ако Аллах види добро в сърцата ви, ще ви даде по-добро от това, което ви е взето, и ще ви опрости. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-71
8/ал-Анфал-71: И ако искат да ти изменят, по същия начин както измениха на Аллах преди, затова Той ти даде власт над тях. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-72
8/ал-Анфал-72: Несъмнено онези, които повярваха (пожелаха да достигнат Аллах) и се преселиха, и се бореха чрез своите имоти и души по пътя на Аллах, и онези, които ги приютиха и подкрепиха, те са ближни един на друг. Докато не се преселят (докато не пожелаят да достигнат Аллах), вие не носите никаква отговорност към тях по отношение на закрилата им. А ако ви помолят за помощ, относно вярата си, ваш дълг е да им помогнете, освен ако е срещу народ с договореност между вас и него. И Аллах съзира вашите дела.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-73
8/ал-Анфал-73: Неверници се подкрепят помежду си. И вие не направите ли същото (не се ли закриляте), ще има заблуда и голяма развала по земята.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-74
8/ал-Анфал-74: А тези, които вярват и се преселват и се борят по пътя на Аллах, и тези, които ги приютяват и ги подкрепят, тези са истинските вярващи (с цялото си сърце желаят Аллах ). За тях има опрощение и щедро препитание.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-75
8/ал-Анфал-75: От тук нататък, всички, които повярват (пожелаят Аллах) и се преселят, и се борят заедно с вас, те са от вас. Според Книгата на Аллах, роднините са по-близки едни на други. Наистина Аллах знае най-добре всяко нещо.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: