ал-Анфал 53-61, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-184)

ал-Анфал: 8/ал-Анфал-53, 8/ал-Анфал-54, 8/ал-Анфал-55, 8/ал-Анфал-56, 8/ал-Анфал-57, 8/ал-Анфал-58, 8/ал-Анфал-59, 8/ал-Анфал-60, 8/ал-Анфал-61, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-184, ал-Анфал 53-61
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-53
8/ал-Анфал-53: Това е, защото Аллах не променя благодатта, с която е облагодетелствал хора, докато те не променят себе си. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-54
8/ал-Анфал-54: (Курейшяните, които се сражаваха в Бедир) приличат на Фараона и на онези преди тях. Отрекоха знаменията на своя Господ и Ние ги погубихме заради греховете им и издавихме рода на Фараона. Те (всички) бяха угнетители.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-55
8/ал-Анфал-55: Най-лошите твари пред Аллах са онези, които Го отричат (неверниците). Те никога не ще повярват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-56
8/ал-Анфал-56: Онези, от които ти взе обет, а после те всеки път го нарушават. И те не са (не стават) притежатели на таква (не желаят да достигнат Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-57
8/ал-Анфал-57: И ако ги срещнеш във война, така ги прогони (уплаши), че да се поучат онези, които ги следват!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-58
8/ал-Анфал-58: И ако се опасяваш, че някой народ със сигурност ще наруши обета, тогава по справедлив начин отмени договореността с тях. Наистина Аллах не обича изменниците.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-59
8/ал-Анфал-59: И неверниците да не смятат, че са се отървали! Те не ще обезсилят Аллах.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-60
8/ал-Анфал-60: Пригответе се срещу тях, колкото ви стигат силите и (отвържете) бойните коне! Наплашете с тях враговете на Аллах и вашите врагове, и другите освен тях. Вие не ги знаете, но Аллах ги знае. И каквото раздадете по пътя на Аллах, то ще ви се изплати и не ще бъдете угнетени (онеправдани).
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-61
8/ал-Анфал-61: И ако клонят към мир (желаят да се предадат), тогава приеми (тяхното желание) и се уповавай на Аллах! Наистина Той е Всечуващ, Всезнаещ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: