ат-Тауба 14-20, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-189)

ат-Тауба: 9/ат-Тауба-14, 9/ат-Тауба-15, 9/ат-Тауба-16, 9/ат-Тауба-17, 9/ат-Тауба-18, 9/ат-Тауба-19, 9/ат-Тауба-20, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-189, ат-Тауба 14-20
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-14
9/ат-Тауба-14: Сражавайте се с тях! Аллах ще ги накаже с вашите ръце и ще ги опозори и ще ви помага срещу тях, и ще изцери гърдите на хора вярващи.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-15
9/ат-Тауба-15: И ще премахне гнева от сърцата им. Аллах приема покаянието на когото пожелае. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-16
9/ат-Тауба-16: Нима смятате, че Аллах ще остави онези от вас, които се борят и се сближават само с Аллах , Неговия Пратеник и вярващите? Аллах знае какво вършите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-17
9/ат-Тауба-17: Съдружаващите нямат право да устройват храмовете на Аллах. Те самите са свидетели на неверието си (те са от отричащите). На тези делата им са провалени и в Огъня ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-18
9/ат-Тауба-18: Устройва храмовете на Аллах само онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден (онзи който вярва в сливането на духа с Господ преди смъртта) и отслужва молитвата, и дава милостинята, и се страхува единствено от Аллах. Тези са напътените към Него.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-19
9/ат-Тауба-19: Нима смятате, че да снабдяваш поклонниците с вода и да устройваш Свещената джамия е като да вярваш в Аллах и в Сетния ден и да се бориш по пътя на Аллах? Те не са равни пред Аллах. Аллах не напътва към Себе си угнетителите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-20
9/ат-Тауба-20: Онези, които вярват ( желаят да Го достигнат) и се преселват и се борят по пътя на Аллах с живота си и всичко, което притежават, те са на по-висока степен при Аллах и те са спечелилите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: