ат-Тауба 80-86, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-200)

ат-Тауба: 9/ат-Тауба-80, 9/ат-Тауба-81, 9/ат-Тауба-82, 9/ат-Тауба-83, 9/ат-Тауба-84, 9/ат-Тауба-85, 9/ат-Тауба-86, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-200, ат-Тауба 80-86
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-80
9/ат-Тауба-80: И да молиш за опрощението им, и да не молиш за него, и седемдесет пъти да молиш за опрощението им, Аллах никога не ще ги опрости. Това е, защото отрекоха Аллах и Неговия Пратеник. Аллах не напътва към Себе си нечестивите хора.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-81
9/ат-Тауба-81: Задоволи ги (нечестивците) да бъдат в опозиция на Пратеника на Аллах. Те ненавиждаха да се борят с имотите и душите си по пътя на Аллах и казваха: “Не тръгвайте (на война) в жегата!” Кажи: “Огънят на Ада е по-горещ!” ­ Де да бяха проумели.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-82
9/ат-Тауба-82: Вече да се смеят малко и да плачат много ­заради възмездието (спечеленото), което придобиха като наказание (отплата)!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-83
9/ат-Тауба-83: И ако Аллах те върне при част от тях и те ти поискат разрешение да излязат (на война), кажи им: “Никога не ще излезете с мен и не ще се сражавате заедно с мен срещу враг, защото първия път предпочетохте да останете. Така, че стойте с оставащите!”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-84
9/ат-Тауба-84: И никога не отслужвай молитва за техен покойник и не стой на гроба му, защото те отрекоха Аллах и Неговия Пратеник и умряха като нечестивци.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-85
9/ат-Тауба-85: И да не те възхищават имотите и децата им! Аллах иска да ги накаже с това (с децата и имотите им) в земния живот. И ще излязат душите им, както са неверници.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-86
9/ат-Тауба-86: И когато бе низпослана сура: “Да повярват в Аллах ( да желаят да Го достигнат) и да се борят заедно с Неговия Пратеник!”, заможните измежду тях поискаха от теб разрешение и рекоха: “Остави ни да сме с оставащите!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: