ат-Тауба 1-6, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-187)

ат-Тауба: 9/ат-Тауба-1, 9/ат-Тауба-2, 9/ат-Тауба-3, 9/ат-Тауба-4, 9/ат-Тауба-5, 9/ат-Тауба-6, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-187, ат-Тауба 1-6
direction_left
direction_right

ат-Тауба

Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-1
9/ат-Тауба-1: Това е (предупреждение) от Аллах и Неговия Пратеник за съдружаващите, с които се договорихте.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-2
9/ат-Тауба-2: Затова странствайте по земята четири месеца и знайте, че не ще обезсилите Аллах и че Аллах опозорява неверниците!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-3
9/ат-Тауба-3: И e известие от Аллах и от Неговия Пратеник към хората в деня на голямото поклонение (големия хадж), че Аллах и неговият пратеник са настрани (далече) от съдружаващите. И ако се покаете, за вас е най-доброто, а ако се отметнете, знайте, че не ще обезсилите Аллах! И възвести (предупреди) неверниците за болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-4
9/ат-Тауба-4: Освен онези от съдружаващите, с които се договорихте и после не ви ощетиха с нищо и не подкрепиха никого срещу вас. И останете верни на своя договор с тях до срока му! Наистина Аллах обича притежателите на таква (които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-5
9/ат-Тауба-5: А изтекат ли месеците на възбрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите. Хващайте ги и ги обграждайте и ги причаквайте (дръжте ги под око) на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата и дават милостинята тогава им сторете път! Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-6
9/ат-Тауба-6: И ако те моли за защита някой от съдружаващите, защити го, та да чуе той Словото на Аллах! После го заведи на безопасно за него място! Това е, защото са незнаещи хора.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: