As-Saff 6-14, de Heilige Koran (Djuz'-28, Pagina-552)

As-Saff: 61/As-Saff-6, 61/As-Saff-7, 61/As-Saff-8, 61/As-Saff-9, 61/As-Saff-10, 61/As-Saff-11, 61/As-Saff-12, 61/As-Saff-13, 61/As-Saff-14, de Heilige Koran, Djuz'-28, Pagina-552, As-Saff 6-14
direction_left
direction_right
Luister Koran: 61/As-Saff-6
61/As-Saff-6: En (gedenkt) toen 'Îsa, de zoon van Maryam, zei: "O Kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de Boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Taurât en als verkondiger van een verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmad. Toen hij dan met de duidelijke bewijzen tot hen kwam, zeiden zei: "Dit is duidelijk toverij."
Luister Koran: 61/As-Saff-7
61/As-Saff-7: En wie is zondiger dan degene die een leugen over Allah verzonnen heeft, terwijl hij tot de Islam opgeroepen wordt? En Allah leidt het onrechtplegende volk niet.
Luister Koran: 61/As-Saff-8
61/As-Saff-8: Zij willen het Licht van Allah doven met hun monden, maar Allah vervolmaakt Zijn Licht, ook al haten de ongelovigen het.
Luister Koran: 61/As-Saff-9
61/As-Saff-9: Hij is Degene Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de Leiding en de ware godsdienst (de Islam) om deze laten zegevieren over alle (vormen van) godsdienst, ook al haten de veelgodenaanbidders het.
Luister Koran: 61/As-Saff-10
61/As-Saff-10: O jullie die geloven, zal ik jullie een handel tonen die jullie van een pijnlijke bestraffing redden kan?
Luister Koran: 61/As-Saff-11
61/As-Saff-11: (Het is) het geloof in Allah en Zijn Boodschapper geloven en jullie op de Weg van Allah strijden met jullie bezittingen en jullie zielen. Dat is beter voor jullie, als jullie het wisten!
Luister Koran: 61/As-Saff-12
61/As-Saff-12: Hij vergeeft jullie zonden en doet jullie Tuinen (het Paradijs) binnengaan waar de rivieren onder door stromen. En (Hij schenkt) een goede woonplaats in de Tuin van 'Adn. Dat is de geweldige overwinning.
Luister Koran: 61/As-Saff-13
61/As-Saff-13: En (Hij schenkt) nog iets waar jullie van houden: hulp van Allah en een nabije overwinning. En verkondig de gelovigen een verteugende tijding.
Luister Koran: 61/As-Saff-14
61/As-Saff-14: O jullie die geloven, weest helpers van (de godsdienst van) Allah, zoals 'Îsa, de zoon van Maryam, tot de metgezellen zei: "Wie zijn mijn helpers voor (de oproep) tot Allah?" De metgezellen zeiden: "Wij zijn de helpers van Allah." Waarop een deel van de Kinderen van Israël geloofde en een ander deel niet geloofde. Vervolgens versterkten Wij degenen die geloofden tegen hun vijanden zodat zij zegevierders werden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: