ал-Хашр 10-16, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-547)

ал-Хашр: 59/ал-Хашр-10, 59/ал-Хашр-11, 59/ал-Хашр-12, 59/ал-Хашр-13, 59/ал-Хашр-14, 59/ал-Хашр-15, 59/ал-Хашр-16, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-547, ал-Хашр 10-16
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-10
59/ал-Хашр-10: И онези, които идват след тях, казват: “Господи наш, опрости нас и братята ни, които ни изпревариха във вярата, и не оставяй в сърцата ни омраза към онези, които повярваха. Господи наш, Ти наистина си Състрадателния, Милосърдния”.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-11
59/ал-Хашр-11: Не виждаш ли лицемерите? На своите братя неверници сред хората на Писанието казват: “Ако бъдете прогонени (от жилищата си), ще излезем заедно с вас и не ще се подчиним заради вас никога на никого, и ако бъдете нападнати, ще ви подкрепим.” И Аллах е свидетел, че наистина те са лъжци.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-12
59/ал-Хашр-12: И ако бъдат наистина прогонени (от къщите си), те не ще излязат заедно с тях и ако бъдат нападнати, не ще ги подкрепят. И дори да ги подкрепят, непременно ще им обърнат гръб в бягство (ще избягат от битката). После не ще им се помогне.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-13
59/ал-Хашр-13: В сърцата си имат по-голям страх към вас, отколкото към Аллах. Това е, защото са народ, който не разбира.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-14
59/ал-Хашр-14: И не ще се сражават с вас вкупом, освен ако не са в укрепени селища или зад стени. Враждебността помежду им е силна. Ти ги смяташ за обединени, ала в сърцата си те са разединени. Това е, защото те са хора, които не проумяват.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-15
59/ал-Хашр-15: (Тяхното положение) е подобно на онези, които неотдавна преди тях вкусиха пагубността на делата си. За тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-16
59/ал-Хашр-16: (Обещанията на лицемерите към вас) са същите като обещанията на сатаната , който каза на човека: “Отхвърли вярата!” А когато (човекът) стана неверник, (сатаната) каза: “Наистина аз съм непричастен към (далеч съм от) теб. Разбира се, че аз се страхувам от Аллах, Господа на световете.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: