ал-Муджадала 7-11, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-543)

ал-Муджадала: 58/ал-Муджадала-7, 58/ал-Муджадала-8, 58/ал-Муджадала-9, 58/ал-Муджадала-10, 58/ал-Муджадала-11, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-543, ал-Муджадала 7-11
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-7
58/ал-Муджадала-7: Не виждаш ли, че Аллах знае всичко на небесата и на земята? И няма таен разговор между трима, без Той да е четвъртият, нито на петима, без Той да е шестият, и нито по-малко от това, и нито повече, без Той да е с тях, където и да са. После, в Деня на възкресението, ще ги извести за делата им. Наистина Аллах знае най-добре всяко нещо.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-8
58/ал-Муджадала-8: Не виждаш ли онези, на които бе забранен тайният разговор? После се връщат към онова, което им бе забранено, и тайно разговарят за грях и вражда и неподчинение на Пратеника. И когато идват при теб, те поздравяват с онова, с което Аллах не те поздравява, и си казват помежду си: “ Тогава (ако наистина той е Пратеник) защо Аллах не ни наказва за нашите думи”?. Достатъчен им е Адът. Ще горят в него (ще бъдат хвърлени в него). Колко е страшно мястото, кьдето ще идат!
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-9
58/ал-Муджадала-9: О, вярващи, ако разговаряте тайно, не разговаряйте за грях и вражда и неподчинение на Пратеника. Разговаряйте помежду си за милостиня и боязливост, и станете притежател на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милоста на Аллах), при Когото ще бъдете събрани!
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-10
58/ал-Муджадала-10: И наистина тайният (враждебен) разговор (шепот) е само от сатаната, за да наскърбява вярващите (желаещите преди смъртта да достигнат Лика на Аллах). Но той не ще им навреди с нищо, без позволението на Аллах. Тогава на Аллах да се уповават вярващите!
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-11
58/ал-Муджадала-11: О, вярващи, когато ви се каже при събиранията: “Направете място!”, направете го! И Аллах ще ви направи място. И щом се каже: “Станете!”, станете! И Аллах ще въздигне тези от вас, които вярват и са дарени със знание. Сведущ е Аллах за вашите дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: