ат-Тахрим 1-7, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-560)

ат-Тахрим: 66/ат-Тахрим-1, 66/ат-Тахрим-2, 66/ат-Тахрим-3, 66/ат-Тахрим-4, 66/ат-Тахрим-5, 66/ат-Тахрим-6, 66/ат-Тахрим-7, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-560, ат-Тахрим 1-7
direction_left
direction_right

ат-Тахрим

Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-1
66/ат-Тахрим-1: О, Пророче, защо си възбраняваш като грешно онова, което Аллах ти е разрешил, стремейки се да угодиш на своите съпруги. И Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-2
66/ат-Тахрим-2: И Аллах, ви наложи изкупление при (безпричинно) отмятане от вашите клетви. И Аллах е вашият Покровител. Той е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-3
66/ат-Тахрим-3: Пророкът тайно довери на някои от своите съпруги новина. А когато те я съобщиха на друг Аллах му разкри това, тогава той (Пророкът) сподели част и избягна друга. И щом й го съобщи, тя рече: “Кой ти го съобщи?” Рече (Пророкът): “Съобщи ми го Премъдрият, Всезнаещият.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-4
66/ат-Тахрим-4: И двете се покайте пред Аллах, защото сърцата ви са се подвели. А ако си помагате взаимно срещу него (Пророка), то Аллах е неговият Покровител, и Джибрил (Гавраил), и праведните от вярващите, освен това и ангелите са (му) помощници.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-5
66/ат-Тахрим-5: И ако (той) се разведе с вас, неговият Господ може да му дари в замяна съпруги, по-добри от вас, отдадени на Аллах, вярващи, покорни, разкайващи се, служещи (на Аллах), говеещи, омъжвани преди и девици.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-6
66/ат-Тахрим-6: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Пазят го строги и сурови ангели. И те не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат, каквото им е заповядано.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-7
66/ат-Тахрим-7: О, неверници (отричащи), не се оправдавайте в Този ден! Ще ви се въздаде само онова, което сте вършили.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: