ат-Тагабун 1-9, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-556)

ат-Тагабун: 64/ат-Тагабун-1, 64/ат-Тагабун-2, 64/ат-Тагабун-3, 64/ат-Тагабун-4, 64/ат-Тагабун-5, 64/ат-Тагабун-6, 64/ат-Тагабун-7, 64/ат-Тагабун-8, 64/ат-Тагабун-9, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-556, ат-Тагабун 1-9
direction_left
direction_right

ат-Тагабун

Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-1
64/ат-Тагабун-1: Всичко на небесата и на земята прославя (споменава) Аллах. Негово е владението и Негова е възхвалата. Той над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-2
64/ат-Тагабун-2: Той е, Който ви сътвори. И въпреки това някои от вас са неверници, а други - вярващи. И Аллах е, Който най-добре вижда вашите дела.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-3
64/ат-Тагабун-3: Той сътвори небесата и земята с мъдрост, и ви придаде образ (форма), и направи образа ви превъзходен, и към Него е завръщането (достигането).
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-4
64/ат-Тагабун-4: Той знае всичко на небесата и на земята, и това, което спотайвате и каквото разкривате. Аллах знае съкровеното в сърцата ви.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-5
64/ат-Тагабун-5: Не стигна ли до вас вестта за онези, които отрекоха преди и така вкусиха пагубността на своето дело? За тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-6
64/ат-Тагабун-6: И това се случи, защото техните пратеници им донесоха ясни знаци, а те казаха: “Нима хора като нас ще ни напътват към Аллах?” И така не повярваха, и се отвърнаха. И Аллах им показа, че не е нуждаещ се от тяхната вяра и от нищо друго. Аллах е Пребогат, Всеславен.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-7
64/ат-Тагабун-7: А неверниците изрекоха предположението си, че не ще бъдат възкресени. Кажи им: “Не, кълна се в моя Господ, ще бъдете възкресени, после ще бъдете известени за вашите дела”. За Аллах това е лесно.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-8
64/ат-Тагабун-8: И вече повярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Светлината, която низпослахме! Аллах знае за вашите дела.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-9
64/ат-Тагабун-9: Когато Той ви събере за Деня на събирането, ето това е Денят, в който ще се разкрие заблудата. И от онези, които вярват в Аллах и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), Той ще покрие прегрешенията им и ще ги въведе в Градините на Рая, сред които текат реки. Там ще пребивават вечно. Ето това е великото спасение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: