TEGÂBUN 1-9, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-28, Sayfa-556)

TEGÂBUN: 64/TEGÂBUN-1, 64/TEGÂBUN-2, 64/TEGÂBUN-3, 64/TEGÂBUN-4, 64/TEGÂBUN-5, 64/TEGÂBUN-6, 64/TEGÂBUN-7, 64/TEGÂBUN-8, 64/TEGÂBUN-9, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-28, Sayfa-556, TEGÂBUN 1-9
direction_left
direction_right

TEGÂBUN

Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-1
64/TEGÂBUN-1: Göklerde ve yerde olan herşey Allah’ı tesbih eder. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. Ve O, herşeye Kaadir’dir (gücü yetendir).
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-2
64/TEGÂBUN-2: Sizi yaratan O’dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kâfir ve bir kısmınız mü’min. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-3
64/TEGÂBUN-3: Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret (şekil) verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış (ulaşma), O’nadır (ulaşılacak makam, O’dur, O’nun Zat’ıdır).
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-4
64/TEGÂBUN-4: Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda (gönüllerde) olanı en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-5
64/TEGÂBUN-5: Daha önce inkâr edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar, işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elîm azap vardır.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-6
64/TEGÂBUN-6: İşte bu, onlara resûlleri beyyineler (açık deliller) getirdiği zaman: “Bir beşer mi bizi hidayete erdirecek?” demeleri sebebiyledir. Böylece inkâr ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah, müstağni olduğunu (Kendisinin hiçbir şeye ve de onların îmânlarına da ihtiyacı olmadığını) gösterdi. Ve Allah; Gani’dir, Hamîd’dir.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-7
64/TEGÂBUN-7: İnkâr edenler, asla beas edilmeyecekleri (tekrar diriltilmeyecekleri) zannında bulundular. De ki: “Hayır, Rabbime andolsun! Elbette beas edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek.” Ve bu, Allah için kolaydır.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-8
64/TEGÂBUN-8: Artık Allah’a, O’nun Resûl’üne ve indirdiğimiz Nur’a îmân edin. Ve Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-9
64/TEGÂBUN-9: Sizi toplanma günü için biraraya toplayacağı gün, işte o, aldanma günüdür. Ve kim Allah’a îmân eder ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, onun seyyiatini (günahlarını) örter. Ve orada ebediyyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevz-ül azîmdir (büyük kurtuluştur).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: