TEGÂBUN 10-18, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-28, Sayfa-557)

TEGÂBUN: 64/TEGÂBUN-10, 64/TEGÂBUN-11, 64/TEGÂBUN-12, 64/TEGÂBUN-13, 64/TEGÂBUN-14, 64/TEGÂBUN-15, 64/TEGÂBUN-16, 64/TEGÂBUN-17, 64/TEGÂBUN-18, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-28, Sayfa-557, TEGÂBUN 10-18
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-10
64/TEGÂBUN-10: Âyetlerimizi inkâr edenler ve yalanlayanlar; işte onlar, ateş ehlidirler, orada (cehennemde) ebediyyen kalacak olanlardır. Ve (o) ne kötü varış yeri (ulaşılacak yer).
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-11
64/TEGÂBUN-11: Allah’ın izni olmadıkça bir musîbet isabet etmez. Ve kim Allah’a îmân ederse (âmenû olursa), (Allah) onun kalbine ulaşır. Ve Allah, herşeyi en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-12
64/TEGÂBUN-12: Ve Allah’a itaat edin. Ve Resûl’e itaat edin. Eğer hâlâ yüz çevirirseniz, bundan sonra resûlümüzün üzerinde olan (sorumluluk), sadece apaçık tebliğdir.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-13
64/TEGÂBUN-13: Allah; O’ndan başka İlâh yoktur. Ve mü’minler artık Allah’a tevekkül etsinler.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-14
64/TEGÂBUN-14: Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Muhakkak ki, sizin zevcelerinizden ve evlâtlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o taktirde muhakkak ki Allah; Gafur’dur, Rahîm’dir.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-15
64/TEGÂBUN-15: Oysa sizin mallarınız ve evlâtlarınız fitnedir (imtihandır). Ve Allah ki, ecrun azîm (en büyük mükâfat) O’nun indindedir (katındadır).
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-16
64/TEGÂBUN-16: Artık Allah’a karşı gücünüzün yettiği kadar (en üst seviyede) takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin! Ve kendiniz için hayır olarak infâk edin (verin). Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa (sakındırırsa), o taktirde işte onlar; onlar felaha (kurtuluşa) erenlerdir.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-17
64/TEGÂBUN-17: Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah; Şekur’dur (şükredilendir, şükrün karşılığını verendir), Halîm’dir.
Kur'an Dinle: 64/TEGÂBUN-18
64/TEGÂBUN-18: Gaybı (görünmeyeni) ve şahadet edileni (görüleni) bilendir. Azîz’dir, Hakîm’dir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: