MUNÂFİKÛN 5-11, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-28, Sayfa-555)

MUNÂFİKÛN: 63/MUNÂFİKÛN-5, 63/MUNÂFİKÛN-6, 63/MUNÂFİKÛN-7, 63/MUNÂFİKÛN-8, 63/MUNÂFİKÛN-9, 63/MUNÂFİKÛN-10, 63/MUNÂFİKÛN-11, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-28, Sayfa-555, MUNÂFİKÛN 5-11
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 63/MUNÂFİKÛN-5
63/MUNÂFİKÛN-5: Ve onlara (münafıklara): “Geliniz, Allah’ın Resûl’ü sizin için mağfiret dilesin.” denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen, onların yüz çevirdiklerini (ayrıldıklarını) gördün. Ve onlar, kibirlenen kimselerdir.
Kur'an Dinle: 63/MUNÂFİKÛN-6
63/MUNÂFİKÛN-6: Onlar (münafıklar) için mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah, fasıklar kavmini hidayete erdirmez.
Kur'an Dinle: 63/MUNÂFİKÛN-7
63/MUNÂFİKÛN-7: Onlar (münafıklar): “Resûlallah’ın yanında bulunanlara infâk etmeyin (bir şey vermeyin) ki, onlar dağılıp gitsinler.” diyenlerdir. Ve semaların ve arzın (göklerin ve yerin) hazineleri Allah’ındır. Ve lâkin münafıklar, fıkıh (idrak) edemezler.
Kur'an Dinle: 63/MUNÂFİKÛN-8
63/MUNÂFİKÛN-8: “Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha azîz (güçlü) olan, daha zelil (güçsüz, zayıf) olanı, oradan (şehirden) çıkarır.” diyorlar. İzzet Allah’ın ve O’nun Resûl’ünün ve mü’minlerindir. Ve lâkin münafıklar bilmiyorlar.
Kur'an Dinle: 63/MUNÂFİKÛN-9
63/MUNÂFİKÛN-9: Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Mallarınız ve evlâtlarınız sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa, o taktirde işte onlar, onlar hüsranda olanlardır.
Kur'an Dinle: 63/MUNÂFİKÛN-10
63/MUNÂFİKÛN-10: Ve sizden birisine ölüm gelmesinden, o zaman: “Rabbim keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam, olmaz mı?” demesinden önce, sizi rızıklandırdığımız şeylerden infâk edin.
Kur'an Dinle: 63/MUNÂFİKÛN-11
63/MUNÂFİKÛN-11: Ve Allah, hiçbir nefsi (hiçbir kimseyi) eceli geldiği zaman asla tehir etmez (ertelemez). Ve Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: