Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-551), ал-Мумтахана 12-13, ас-Сафф 1-5

ал-Мумтахана: 60/ал-Мумтахана-12, 60/ал-Мумтахана-13, ас-Сафф: 61/ас-Сафф-1, 61/ас-Сафф-2, 61/ас-Сафф-3, 61/ас-Сафф-4, 61/ас-Сафф-5, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-551, ал-Мумтахана 12-13, ас-Сафф 1-5
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-12
60/ал-Мумтахана-12: О, Пророче, когато дойдат при теб вярващи жени и ти се закълнат, че не ще съдружават нищо с Аллах и не ще крадат, и не ще прелюбодействат, и не ще убиват децата си, и не ще измислят лъжа за онова, което е между ръцете и краката им, и че ще те слушат в одобряваното, приеми покаянието им (духовното им обвързване) и моли Аллах за тяхното опрощение! Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-13
60/ал-Мумтахана-13: О, вярващи (пожелали да достигнат Аллах преди смъртта), не се връщайте (не дружете) при хора, на които Аллах се е разгневил (отдалечил ги е от милостта Си)! Както неверниците са изгубили надежда за намиращите се в гробовете (не вярват, че те отново ще бъдат съживени), така и те са изгубили надежда за отвъдния живот (не вярват в отвъдния живот).

ас-Сафф

Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-1
61/ас-Сафф-1: Всичко на небесата и всичко на земята прослави (и продължава да прославя) Аллах. Той е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-2
61/ас-Сафф-2: О, вярващи, защо говорите онова, което няма да вършите?
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-3
61/ас-Сафф-3: И голям грях стана пред Аллах да говорите за онова, което няма да вършите.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-4
61/ас-Сафф-4: И Аллах обича онези, които се сражават по Неговия път в редица. Те са като сгради, сякаш споени и заздравени.
Слушайте Коран: 61/ас-Сафф-5
61/ас-Сафф-5: И бе рекъл Муса на своя народ: “О, народе мой, защо ме огорчавате, след като вече узнахте, че аз съм пратеник на Аллах при вас?” И когато те се отклониха, и Аллах отклони сърцата им. Аллах не напътва нечестивите хора към Себе Си.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: