Фуссилат 12-20, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-478)

Фуссилат: 41/Фуссилат-12, 41/Фуссилат-13, 41/Фуссилат-14, 41/Фуссилат-15, 41/Фуссилат-16, 41/Фуссилат-17, 41/Фуссилат-18, 41/Фуссилат-19, 41/Фуссилат-20, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-478, Фуссилат 12-20
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-12
41/Фуссилат-12: И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той на всяко небе неговото дело. И украсихме небето над земята със светилници, опазвайки го. Това е повелята на (Аллах) Всемогъщия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-13
41/Фуссилат-13: А ако още се отвръщат, кажи им : “Предупреждавам ви с мълния, подобна на мълнията за адитите и самудяните.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-14
41/Фуссилат-14: Пратениците дойдоха при тях и отпреди, и след това (преди и след тях) и им казаха : “Не служете на друг, освен на Аллах!” Рекоха те: “Ако нашият Господ бе пожелал, щеше да ни спусне ангели. Ние наистина не вярваме в това, с което сте изпратени.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-15
41/Фуссилат-15: А адитите след това се възгордяха на земята без право и казаха: “Кой е по-силен от нас?” Нима не виждат, че Аллах, Който ги сътвори, е по-силен от тях? Така те знаейки, упорито отричаха Нашите знамения.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-16
41/Фуссилат-16: И затова изпратихме срещу тях леден вихър в злополучни дни, за да ги накараме да вкусят мъчението на позора в земния живот. А мъчението в отвъдния живот е наистина още по-позорно и не ще им се помогне.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-17
41/Фуссилат-17: И самудяните, тогава ги бяхме напътили, но те предпочетоха слепотата пред напътствието. Тогава ги обхвана мълнията на унизителното мъчение заради онова, което придобиха.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-18
41/Фуссилат-18: И спасихме онези, които повярваха (пожелаха Лика на Аллах) и станаха притежатели на таква (бояха се да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-19
41/Фуссилат-19: И в този ден враговете на Аллах ще бъдат събрани за Огъня и така те (и предишните и следващите) ще бъдат събрани на едно.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-20
41/Фуссилат-20: И когато стигнат там (до огъня), и слухът, и зрението, и кожата им ще свидетелстват (във филма на живота им) против тях за онова, което са вършили.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: