ал-Мумин 50-58, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-473)

ал-Мумин: 40/ал-Мумин-50, 40/ал-Мумин-51, 40/ал-Мумин-52, 40/ал-Мумин-53, 40/ал-Мумин-54, 40/ал-Мумин-55, 40/ал-Мумин-56, 40/ал-Мумин-57, 40/ал-Мумин-58, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-473, ал-Мумин 50-58
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-50
40/ал-Мумин-50: (Но те) ще рекат: “Не дойдоха ли при вас вашите пратеници с ясни знаци?” Ще рекат: “Да, дойдоха!” (А пазителите): “Зовете (молете се) тогава вие!” Но зовът на неверниците е напразно.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-51
40/ал-Мумин-51: И наистина Ние подкрепяме Нашите пратеници и вярващите (желаещите да срещнат Лика на Аллах) в земния живот и в Деня, когато свидетелите ще се изправят.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-52
40/ал-Мумин-52: В Деня, когато на угнетителите не ще помогнат оправданията им, над тях е проклятието и за тях е Лошото обиталище.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-53
40/ал-Мумин-53: И дадохме на Муса (Моисей) напътствието. И оставихме в наследство на синовете на Исраил Писанието.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-54
40/ал-Мумин-54: Като напътствие и напомняне за улул елбаб (притежателите на тайните).
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-55
40/ал-Мумин-55: Затова бъди търпелив и несъмнено обещанието на Аллах е истина. Моли опрощение за своите грехове! И прославяй с възхвала своя Господ сутрин и вечер!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-56
40/ал-Мумин-56: И онези, които спорят за знаменията на Аллах, без да е дошъл при тях довод, имат в сърцата си само високомерие, с което не ще достигнат (Аллах). Затова при Аллах търси убежище! Той наистина е Всечуващия, Всезрящия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-57
40/ал-Мумин-57: Сътворяването на небесата и на земята е по-голямо от сътворяването на хората. Ала повечето хора не знаят.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-58
40/ал-Мумин-58: И не са равни слепецът и зрящият, нито онези, които вярват и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си) и злосторниците (не са равни)­. Колко малко се поучавате.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: