ал-Мумин 59-66, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-474)

ал-Мумин: 40/ал-Мумин-59, 40/ал-Мумин-60, 40/ал-Мумин-61, 40/ал-Мумин-62, 40/ал-Мумин-63, 40/ал-Мумин-64, 40/ал-Мумин-65, 40/ал-Мумин-66, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-474, ал-Мумин 59-66
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-59
40/ал-Мумин-59: И наистина Часът (големият Ден), за който няма съмнение непременно ще дойде. Ала повечето хора не вярват.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-60
40/ал-Мумин-60: И рече нашият Господ: “Зовете Ме и Аз ще ви откликна! Онези, които от високомерие не желаят да са Мои раби, наистина ще влязат в Ада унизени!”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-61
40/ал-Мумин-61: Аллах е, Който стори за вас нощта, за да почивате в нея, и деня ­светъл. Наистина Аллах е владетелят на благодатта за хората. Ала повечето хора са непризнателни.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-62
40/ал-Мумин-62: Това е Аллах, вашият Господ, Творецът на всяко нещо. Няма друг Бог освен Него. Как тогава бивате подлъгвани!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-63
40/ал-Мумин-63: Така се подлъгват онези, които отхвърлят знаейки и с упортство знаменията на Аллах.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-64
40/ал-Мумин-64: Аллах е, Който стори за вас от земята обиталище и от небето ­свод, и ви даде образ, и направи образа ви превъзходен, и ви дава препитание от чисти блага. Това е Аллах, вашият Господ. Благословен е Аллах, Господът на световете!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-65
40/ал-Мумин-65: Той е Вечноживия. Няма друг Бог, освен Него, затова Него зовете, предани Нему във вярата! Слава на Аллах, Господа на световете!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-66
40/ал-Мумин-66: Кажи им: “Забрани ми се да служа на онези, които вие зовете вместо Аллах, след като при мен дойдоха ясни знаци от моя Господ. И ми бе повелено да се отдам на Господа на световете (да отдам духа, физическото си тяло, душата и волята си на Аллах).”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: