ал-Мумин 34-40, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-471)

ал-Мумин: 40/ал-Мумин-34, 40/ал-Мумин-35, 40/ал-Мумин-36, 40/ал-Мумин-37, 40/ал-Мумин-38, 40/ал-Мумин-39, 40/ал-Мумин-40, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-471, ал-Мумин 34-40
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-34
40/ал-Мумин-34: И несъмнено по-рано Юсуф (Йосиф) ви донесе ясни знаци (доказателства), но продължихте да се съмнявате в онова, което ви е донесъл. Когато умря, казахте: “Аллах не ще проводи след него пратеник.” Така Аллах оставя в заблуда всеки престъпващ, съмняващ се.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-35
40/ал-Мумин-35: Те са, които оспорват знаменията на Аллах, без да са получили довод. Огромен стана гневът на Аллах и на вярващите (желаещи да срещнат Лика на Аллах). Така Аллах запечатва (за да не се отвори) сърцето на всеки горделив, надменен.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-36
40/ал-Мумин-36: И рече Фараонът: “О, Хаман, построй ми кула, за да достигна до пътищата (целите)”.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-37
40/ал-Мумин-37: “Пътищата на небесата, и така може да зърна и бога на Муса (Моисей)! Несъмнено аз мисля, че той е лъжец.” Така бе разкрасено за Фараона лошото му деяние и бе отклонен от пътя. И коварството на Фараона не бе нищо друго освен заблуда.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-38
40/ал-Мумин-38: И рече вярващия човек: “О, народе мой, следвайте ме, за да ви насоча по пътя на усъвършенстването!”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-39
40/ал-Мумин-39: О, народе мой, земният живот е само (временно) наслаждение, а отвъдният е Домът на вечността!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-40
40/ал-Мумин-40: Който върши зло, ще му се въздаде само колкото него. А онези мъжете и жените, които вършат праведни дела (прочистващи душевните пороци), те са вярващите и тези ще влязат в Рая и ще бъдат наградени там безмерно.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: