MU'MİN 34-40, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-471)

MU'MİN: 40/MU'MİN-34, 40/MU'MİN-35, 40/MU'MİN-36, 40/MU'MİN-37, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-39, 40/MU'MİN-40, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-471, MU'MİN 34-40
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-34
40/MU'MİN-34: Ve andolsun ki daha önce Yusuf (A.S) size beyyineler (deliller) ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta (o) helâk olduğu zaman: "Ondan sonra Allah asla başka resûl beas etmez (göndermez)." dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalâlette bırakır.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-35
40/MU'MİN-35: Onlar kendilerine bir sultan (bir delil) gelmediği halde, Allah’ın âyetleri hakkında mücâdele ederler. Gadap, Allah’ın ve âmenû olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin) indinde büyük oldu. Allah bütün zorba mütekebbirlerin kalbinin üzerini işte böyle tabeder (açılmamak üzere mühürler).
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-36
40/MU'MİN-36: Ve firavun şöyle dedi: "Ey Haman! Benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere (hedeflere) ulaşırım."
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-37
40/MU'MİN-37: "Göklerin sebeplerine (yollarına) (ulaşırım), böylece Musa’nın İlâhı’na muttali olurum. Muhakkak ki ben, onun yalancı olduğunu zannediyorum." Ve işte böylece firavuna kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve firavunun hilesi hüsrandan başka birşey olmadı.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-38
40/MU'MİN-38: Ve âmenû olan adam şöyle dedi: "Ey kavmim! Bana tâbî olun ki sizi irşad yoluna ulaştırayım."
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-39
40/MU'MİN-39: Ey kavmim! Bu dünya hayatı, sadece (geçici) bir metadır (faydalanmadır). Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak (devamlı kalınacak) yerdir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-40
40/MU'MİN-40: Kim seyyiat (şer, derecat düşürücü ameller) işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilüssalihat (nefsi ıslâh edici ameller, nefs tezkiyesi) yaparsa işte onlar, (îmânı artan) mü’minlerdir. Onlar, cennete konulacak ve hesapsız rızıklandırılacaktır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: