ZUMER 68-74, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-466)

ZUMER: 39/ZUMER-68, 39/ZUMER-69, 39/ZUMER-70, 39/ZUMER-71, 39/ZUMER-72, 39/ZUMER-73, 39/ZUMER-74, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-466, ZUMER 68-74
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-68
39/ZUMER-68: Ve sur’a üfürülmüş, Allah’ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona (sur’a) bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-69
39/ZUMER-69: Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı. Ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-70
39/ZUMER-70: Ve her nefse (herkese) yaptığının karşılığı ödendi. Ve O (Allah), onların yaptıklarını çok iyi bilir.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-71
39/ZUMER-71: Kâfirler, zümre zümre cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman, onun (cehennemin) kapıları açılır. Ve onun (cehennemin) bekçileri onlara derler ki: “Size, sizden (sizin aranızdan) olan resûller gelmedi mi ki, size Rabbinizin âyetlerini okusun, bugüne (buraya) geleceğinizi (söyleyerek) uyarsın?” (Cehenneme gidenler) dediler ki: “Evet (geldiler).” Fakat azap sözü kâfirlerin üzerine hak oldu.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-72
39/ZUMER-72: (Onlara): “Orada ebediyyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin!” denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası (kalacağı yer) ne kötü.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-73
39/ZUMER-73: Rab’lerine karşı takva sahibi olanlar (cehennemi gördükten sonra) zümre zümre cennete sevkedilirler. Oraya (cennete) geldikleri zaman onun (cennetin) kapıları açılır. Ve onun (cennetin) bekçileri, onlara: "Selâmun aleykum, siz temize çıktınız (aklandınız) ve öyleyse ebedi olarak ona (cennete) girin" derler.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-74
39/ZUMER-74: Ve cennetlikler dediler ki: "Hamd, vaadine sadık olan Allah’a mahsustur. Ve (cennetteki) bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz." (Salih) amel yapanların ecri ne güzel.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: