MU'MİN 78-85, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-476)

MU'MİN: 40/MU'MİN-78, 40/MU'MİN-79, 40/MU'MİN-80, 40/MU'MİN-81, 40/MU'MİN-82, 40/MU'MİN-83, 40/MU'MİN-84, 40/MU'MİN-85, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-476, MU'MİN 78-85
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-78
40/MU'MİN-78: Ve andolsun ki senden önce (de) resûller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah’ın izni olmadan bir resûlün âyet getirmesi olamaz. Artık Allah’ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve bâtılı isteyenler, orada hüsran uğramışlardır.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-79
40/MU'MİN-79: O Allah ki, "onun üzerine binin ve onun (etinden) yeyin" diye sizin için hayvanlar var etti.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-80
40/MU'MİN-80: Ve onda (hayvanlarda) sizin için menfaatler (faydalar) vardır. Ve onun üzerinde, gönüllerinizdeki hacetlere (gideceğiniz yerlere) ulaşmanız için. Onların (hayvanların) ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-81
40/MU'MİN-81: Ve (Allah) size âyetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah’ın hangi âyetlerini inkâr ediyorsunuz?
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-82
40/MU'MİN-82: Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki? Onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar. Ve onların çoğu, kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler, onlara fayda vermedi.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-83
40/MU'MİN-83: Onlara resûlleri beyyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-84
40/MU'MİN-84: Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman: "Allah’a ve O’nun Tek’liğine îmân ettik. Ve O’na şirk koştuğumuz şeyleri inkâr ettik." dediler.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-85
40/MU'MİN-85: Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların îmânı, onlara bir fayda vermedi. Allah’ın, kulları hakkındaki gelip geçen sünneti (kanunu) budur. Kâfirler orada hüsrana uğradılar.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: