FUSSİLET 39-46, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-481)

FUSSİLET: 41/FUSSİLET-39, 41/FUSSİLET-40, 41/FUSSİLET-41, 41/FUSSİLET-42, 41/FUSSİLET-43, 41/FUSSİLET-44, 41/FUSSİLET-45, 41/FUSSİLET-46, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-481, FUSSİLET 39-46
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-39
41/FUSSİLET-39: Ve onun âyetlerindendir ki, arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona (arza) hayat veren (Allah), elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki O, herşeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-40
41/FUSSİLET-40: Muhakkak ki, âyetlerimizde saptırma yapanlar, Bize gizli kalmazlar. Kıyâmet günü ateşin içine konulanlar mı yoksa Bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki O, yaptıklarınızı en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-41
41/FUSSİLET-41: Gerçekten onlar, kendilerine zikir (Kur’ân) geldiği zaman (O’nu) inkâr ettiler. Ve muhakkak ki O, Azîz (yüce ve şerefli) bir Kitap’tır.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-42
41/FUSSİLET-42: Bâtıl, O'nun önünden ve arkasından O’na ulaşamaz. Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) ve Hamîd (Kendisine hamdedilen) (Allah) tarafından indirilmiştir.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-43
41/FUSSİLET-43: Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elîm azabın sahibidir.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-44
41/FUSSİLET-44: Ve eğer O’nu (Kitab’ı), yabancı dil bir Kur’ân kılsaydık, mutlaka: “O’nun âyetleri açıklanmalı değil miydi?” derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki: “O, âmenû olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mü’min olmayanların kulaklarında vakra vardır. O (Kur’ân), onlara karşı körlüktür (şifa ve hidayet değildir). İşte onlara uzak bir yerden seslenilir.”
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-45
41/FUSSİLET-45: Ve andolsun ki Musa (A.S)’a kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilâf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında (hemen) hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-46
41/FUSSİLET-46: Kim salih amel (nefs tezkiyesi) işlerse, kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa, o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullar(ın)a zulmedici değildir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: