ZUMER 41-47, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-463)

ZUMER: 39/ZUMER-41, 39/ZUMER-42, 39/ZUMER-43, 39/ZUMER-44, 39/ZUMER-45, 39/ZUMER-46, 39/ZUMER-47, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-463, ZUMER 41-47
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-41
39/ZUMER-41: Muhakkak ki Biz, sana Kitab’ı, insanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse, kendi nefsi içindir. Ve kim dalâlette kaldıysa, o taktirde kendi aleyhine dalâlettedir. Ve sen, onların üzerine vekil değilsin.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-42
39/ZUMER-42: Allah, fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki, uykularındadır, ölmemişlerdir, o zaman, üzerine ölüm hükmedilecek olanı (kişinin fizik vücudunu uyku halinde) tutar ve diğerini (nefsi) belirlenmiş ecele (zamana) kadar (rüyada dilediği yere) gönderir. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden kavim için elbette âyetler (ibretler) vardır.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-43
39/ZUMER-43: Yoksa onlar, Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: "Onlar bir şeye (bir güce) malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi?"
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-44
39/ZUMER-44: De ki: "Şefaatin hepsi Allah’a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Sonra O’na döndürüleceksiniz."
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-45
39/ZUMER-45: Ve Allah’ın vahdaniyeti (Tek’liği) zikredildiği zaman, ahirete (Allah’a ulaşmaya) îmân etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. O’ndan (Allah’tan) başkası zikredildiği zaman onlar sevinirler.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-46
39/ZUMER-46: De ki: "Allah’ım! Gökleri ve yeri yaratan, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Sensin. Kullarının arasında, ihtilâf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan Sensin."
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-47
39/ZUMER-47: Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyâmet günü kötü azaba karşı (kurtulmak için) onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler, Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: