Az-Zumar 41-47, Noble Qur'an (Juz-24, halaman-463)

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-463
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zumar: 39/Az-Zumar-41, 39/Az-Zumar-42, 39/Az-Zumar-43, 39/Az-Zumar-44, 39/Az-Zumar-45, 39/Az-Zumar-46, 39/Az-Zumar-47, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-463, Az-Zumar 41-47
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-41
39/Az-Zumar-41: Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk manusia dengan membawa kebenaran; siapa yang mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat (kerugian) dirinya sendiri, dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-42
39/Az-Zumar-42: Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-43
39/Az-Zumar-43: Bahkan mereka mengambil pemberi syafa'at selain Allah. Katakanlah: "Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatupun dan tidak berakal?"
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-44
39/Az-Zumar-44: Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah syafa'at itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-45
39/Az-Zumar-45: Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-46
39/Az-Zumar-46: Katakanlah: "Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui barang ghaib dan yang nyata, Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya".
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-47
39/Az-Zumar-47: Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan (ada pula) sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: