Fussilat 1-11, Noble Qur'an (Juz-24, halaman-477)

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-477
share on facebook  tweet  share on google  print  
Fussilat: 41/Fussilat-1, 41/Fussilat-2, 41/Fussilat-3, 41/Fussilat-4, 41/Fussilat-5, 41/Fussilat-6, 41/Fussilat-7, 41/Fussilat-8, 41/Fussilat-9, 41/Fussilat-10, 41/Fussilat-11, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-477, Fussilat 1-11
direction_left
direction_right

Fussilat

Dengar Quran: 41/Fussilat-1
41/Fussilat-1: Haa Miim.
Dengar Quran: 41/Fussilat-2
41/Fussilat-2: Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 41/Fussilat-3
41/Fussilat-3: Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
Dengar Quran: 41/Fussilat-4
41/Fussilat-4: yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan.
Dengar Quran: 41/Fussilat-5
41/Fussilat-5: Mereka berkata: "Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula)".
Dengar Quran: 41/Fussilat-6
41/Fussilat-6: Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya,
Dengar Quran: 41/Fussilat-7
41/Fussilat-7: (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
Dengar Quran: 41/Fussilat-8
41/Fussilat-8: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya".
Dengar Quran: 41/Fussilat-9
41/Fussilat-9: Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam".
Dengar Quran: 41/Fussilat-10
41/Fussilat-10: Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.
Dengar Quran: 41/Fussilat-11
41/Fussilat-11: Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: