Al-Mu’min 50-58, Noble Qur'an (Juz-24, halaman-473)

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-473
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Mu’min: 40/Al-Mu’min-50, 40/Al-Mu’min-51, 40/Al-Mu’min-52, 40/Al-Mu’min-53, 40/Al-Mu’min-54, 40/Al-Mu’min-55, 40/Al-Mu’min-56, 40/Al-Mu’min-57, 40/Al-Mu’min-58, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-473, Al-Mu’min 50-58
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-50
40/Al-Mu’min-50: Penjaga Jahannam berkata: "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab: "Benar, sudah datang". Penjaga-penjaga Jahannam berkata: "Berdoalah kamu". Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-51
40/Al-Mu’min-51: Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat),
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-52
40/Al-Mu’min-52: (yaitu) hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-53
40/Al-Mu’min-53: Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa; dan Kami wariskan Taurat kepada Bani Israil,
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-54
40/Al-Mu’min-54: untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-55
40/Al-Mu’min-55: Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-56
40/Al-Mu’min-56: Sesungguhhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-57
40/Al-Mu’min-57: Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-58
40/Al-Mu’min-58: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: