Al-Mu’min 8-16, Noble Qur'an (Juz-24, halaman-468)

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-468
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Mu’min: 40/Al-Mu’min-8, 40/Al-Mu’min-9, 40/Al-Mu’min-10, 40/Al-Mu’min-11, 40/Al-Mu’min-12, 40/Al-Mu’min-13, 40/Al-Mu’min-14, 40/Al-Mu’min-15, 40/Al-Mu’min-16, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-468, Al-Mu’min 8-16
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-8
40/Al-Mu’min-8: ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-9
40/Al-Mu’min-9: dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar".
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-10
40/Al-Mu’min-10: Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka (pada hari kiamat): "Sesungguhnya kebencian Allah (kepadamu) lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir".
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-11
40/Al-Mu’min-11: Mereka menjawab: "Ya Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?"
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-12
40/Al-Mu’min-12: Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-13
40/Al-Mu’min-13: Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Nya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali (kepada Allah).
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-14
40/Al-Mu’min-14: Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai(nya).
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-15
40/Al-Mu’min-15: (Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya, supaya dia memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat).
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-16
40/Al-Mu’min-16: (Yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (Lalu Allah berfirman): "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: