Al-Mu’min 41-49, Noble Qur'an (Juz-24, halaman-472)

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-472
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Mu’min: 40/Al-Mu’min-41, 40/Al-Mu’min-42, 40/Al-Mu’min-43, 40/Al-Mu’min-44, 40/Al-Mu’min-45, 40/Al-Mu’min-46, 40/Al-Mu’min-47, 40/Al-Mu’min-48, 40/Al-Mu’min-49, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-472, Al-Mu’min 41-49
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-41
40/Al-Mu’min-41: Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka?
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-42
40/Al-Mu’min-42: (Kenapa) kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukan-Nya dengan apa yang tidak kuketahui padahal aku menyeru kamu (beriman) kepada Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun?
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-43
40/Al-Mu’min-43: Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku (beriman) kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-44
40/Al-Mu’min-44: Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-45
40/Al-Mu’min-45: Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-46
40/Al-Mu’min-46: Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras".
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-47
40/Al-Mu’min-47: Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian azab api neraka?"
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-48
40/Al-Mu’min-48: Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab: "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-(Nya)".
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-49
40/Al-Mu’min-49: Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: