Fussilat 21-29, Noble Qur'an (Juz-24, halaman-479)

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-479
share on facebook  tweet  share on google  print  
Fussilat: 41/Fussilat-21, 41/Fussilat-22, 41/Fussilat-23, 41/Fussilat-24, 41/Fussilat-25, 41/Fussilat-26, 41/Fussilat-27, 41/Fussilat-28, 41/Fussilat-29, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-479, Fussilat 21-29
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 41/Fussilat-21
41/Fussilat-21: Dan mereka berkata kepada kulit mereka: "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab: "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan".
Dengar Quran: 41/Fussilat-22
41/Fussilat-22: Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan.
Dengar Quran: 41/Fussilat-23
41/Fussilat-23: Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu, Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
Dengar Quran: 41/Fussilat-24
41/Fussilat-24: Jika mereka bersabar (menderita azab) maka nerakalah tempat diam mereka dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya.
Dengar Quran: 41/Fussilat-25
41/Fussilat-25: Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jinn dan manusia, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
Dengar Quran: 41/Fussilat-26
41/Fussilat-26: Dan orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka".
Dengar Quran: 41/Fussilat-27
41/Fussilat-27: Maka sesungguhnya Kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir dan Kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
Dengar Quran: 41/Fussilat-28
41/Fussilat-28: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, (yaitu) neraka; mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Kami.
Dengar Quran: 41/Fussilat-29
41/Fussilat-29: Dan orang-orang kafir berkata: "Ya Rabb kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jinn dan manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: