Al-Mu’min 59-66, Noble Qur'an (Juz-24, halaman-474)

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-474
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Mu’min: 40/Al-Mu’min-59, 40/Al-Mu’min-60, 40/Al-Mu’min-61, 40/Al-Mu’min-62, 40/Al-Mu’min-63, 40/Al-Mu’min-64, 40/Al-Mu’min-65, 40/Al-Mu’min-66, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-474, Al-Mu’min 59-66
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-59
40/Al-Mu’min-59: Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-60
40/Al-Mu’min-60: Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-61
40/Al-Mu’min-61: Allah-lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya; dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyal karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-62
40/Al-Mu’min-62: Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-63
40/Al-Mu’min-63: Seperti demikianlah dipalingkan orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-64
40/Al-Mu’min-64: Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-65
40/Al-Mu’min-65: Dialah Yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-66
40/Al-Mu’min-66: Katakanlah (ya Muhammad): "Sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku; dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: