Al-Mu’min 17-25, Noble Qur'an (Juz-24, halaman-469)

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-469
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Mu’min: 40/Al-Mu’min-17, 40/Al-Mu’min-18, 40/Al-Mu’min-19, 40/Al-Mu’min-20, 40/Al-Mu’min-21, 40/Al-Mu’min-22, 40/Al-Mu’min-23, 40/Al-Mu’min-24, 40/Al-Mu’min-25, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-469, Al-Mu’min 17-25
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-17
40/Al-Mu’min-17: Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-18
40/Al-Mu’min-18: Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorangpun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafa'at yang diterima syafa'atnya.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-19
40/Al-Mu’min-19: Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-20
40/Al-Mu’min-20: Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-21
40/Al-Mu’min-21: Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-22
40/Al-Mu’min-22: Yang demiklan itu adalah karena telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata lalu mereka kafir; maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Keras hukuman-Nya.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-23
40/Al-Mu’min-23: Dan sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata,
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-24
40/Al-Mu’min-24: kepada Fir'aun, Haman dan Qarun; maka mereka berkata: "(Ia) adalah seorang ahli sihir yang pendusta".
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-25
40/Al-Mu’min-25: Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi Kami mereka berkata: "Bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka". Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia (belaka).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: