ал-Мумин 17-25, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-469)

ал-Мумин: 40/ал-Мумин-17, 40/ал-Мумин-18, 40/ал-Мумин-19, 40/ал-Мумин-20, 40/ал-Мумин-21, 40/ал-Мумин-22, 40/ал-Мумин-23, 40/ал-Мумин-24, 40/ал-Мумин-25, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-469, ал-Мумин 17-25
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-17
40/ал-Мумин-17: Днес ще се въздаде на всяка душа за онова, което е придобила. Днес няма угнетяване. И наистина Аллах бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-18
40/ал-Мумин-18: Предупреди ги за наближаващия Ден. Тогава, спотаили ужас, сърцата ще са в гърлото им! За угнетителите не ще има нито близък приятел, нито застъпник, на когото да му се приеме застъпничеството.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-19
40/ал-Мумин-19: Знае Той (Аллах) скришните погледи и онова, което гърдите спотайват.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-20
40/ал-Мумин-20: Аллах отсъжда справедливо, а онези, които призовават вместо Него, нищо не могат да отсъдят. Аллах е Всечуващия, Всезрящия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-21
40/ал-Мумин-21: И не обикалят ли те по земята, та да видят какво се бе случило на онези преди тях? Те бяха по-силни и с повече неща от тях. Но Аллах ги сграбчи заради греховете им и нямаше кой да ги защити от Него.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-22
40/ал-Мумин-22: Това е, защото те отричаха пратениците си, които им носеха ясни знаци, затова и Аллах ги сграбчи. И наистина Той е Всесилен и Строг в наказанието.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-23
40/ал-Мумин-23: И наистина, Муса (Моисей) го изпратихме с Нашите знамения и с явен довод (доказателство, писание, чудо).
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-24
40/ал-Мумин-24: При Фараона и Хаман, и Карун (го пратихме), а те рекоха: “Магьосник, измамник!”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-25
40/ал-Мумин-25: И когато им донесе той истината от Нас, рекоха: “Убийте ги онези, които са вярващи заедно със синовете им и пощадете жените им!” Но коварството на неверниците винаги е напразно.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: