аз-Зумар 41-47, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-463)

аз-Зумар: 39/аз-Зумар-41, 39/аз-Зумар-42, 39/аз-Зумар-43, 39/аз-Зумар-44, 39/аз-Зумар-45, 39/аз-Зумар-46, 39/аз-Зумар-47, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-463, аз-Зумар 41-47
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-41
39/аз-Зумар-41: Наистина низпослахме Ние на теб Книгата с истина за хората. И който се напъти към Мен, то това е само за неговата душа, а който се заблуди, само в свой ущърб се заблуждава. И ти не си над тях покровител.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-42
39/аз-Зумар-42: Аллах умъртвява физическите тела по време на смъртта. А онези, които са в сън, не са мъртви. Тогава, върху когото е предписана смъртта, задържа (физическото му тяло в състояние на сън), а другия (неговата душа) праща (където поиска в съня) до определеното време. И наистина в това има знамения (поуки) за хора мислещи.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-43
39/аз-Зумар-43: Нима те се сдобиха с други помощници, вместо Аллах? Кажи:“ Дори ако не владеят и не проумяват нищо ли?”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-44
39/аз-Зумар-44: Кажи: “На Аллах принадлежи изцяло помощта. Негово е владението на небесата и на земята. После при Него ще бъдете върнати.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-45
39/аз-Зумар-45: И щом бива споменавано единството на Аллах, сърцата на онези, които не вярват в отвъдния живот (в срещата с Лика), се отвръщават, а щом биват споменавани други, освен Него, те се радват.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-46
39/аз-Зумар-46: Кажи: “О, Аллах, Творецо на небесата и на земята, Ти си знаещия скритото и явното, Ти ще отсъдиш сред Своите раби в онова, по което са били в разногласие.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-47
39/аз-Зумар-47: И дори да притежаваха всичко на земята, а и още толкова отгоре, угнетителите биха го дали за откуп от суровото мъчение в Деня на възкресението. И Аллах ще им покаже това, което не са допускали.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: