Az-Zumar 41-47, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-463)

Az-Zumar: 39/Az-Zumar-41, 39/Az-Zumar-42, 39/Az-Zumar-43, 39/Az-Zumar-44, 39/Az-Zumar-45, 39/Az-Zumar-46, 39/Az-Zumar-47, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-463, Az-Zumar 41-47
direction_left
direction_right
Luister Koran: 39/Az-Zumar-41
39/Az-Zumar-41: Voorwaar, Wij hebben in Waarheid het Boek aan jou gezonden. Wie dan de Leiding aanvandt; het is ten gunste van zichzelf; maar wie dwaalt; hij benadeelt slechts zichzelf. En jij (O Moehammad) bent geen verantwoordelijke over hen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-42
39/Az-Zumar-42: Allah neemt de zielen weg bij hun sterven en bij degenen die niet stemen in hun slaap. Dan houdt Hij de zielen waarvoor Hij de dood leeft beslist achter, en stuurt Hij de overigen (terug) tot een vastgestelde tijd. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-43
39/Az-Zumar-43: Nemen zij buiten Allah voorsprekers? Zeg: "Ook al hebben zij geen enkele machten kunnen zij niet nadenken?"
Luister Koran: 39/Az-Zumar-44
39/Az-Zumar-44: Zeg: "Aan Allah behoort alle voorspraak. Aan Hem behoort de heeershappij van de hemelen en de aarde, en tot Hem zullen jullie terugkeren."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-45
39/Az-Zumar-45: En wanneer (de naam van) Allah als Enige God wordt genoemd, dan raken de harten van degenen die niet in het Hiernamaals geloven vervuld van ergernis. Maar wanneer degenen (de afgoden) naast Hem worden genoemd, dan zijn verheugen zij zich.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-46
39/Az-Zumar-46: Zeg: "O Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde, de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, U oordeelt over Uw dienaren over dat waarover zij van mening verschillen."'
Luister Koran: 39/Az-Zumar-47
39/Az-Zumar-47: En voorwaar, als aan degenen die onrecht pleegden alles zou toebehoren wat zich op de aarde bevindt, en nog eens zoveel erbij, dan zouden zij zich ermee vrij (willen) kopen van de slechtste bestraffing op de Dag der Opstanding. En er zullen voor hen (betraffingen) van Allah verschijnen, waar zij nooit rekening mee gehouden hebben.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: