Ghafir 17-25, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-469)

Ghafir: 40/Ghafir-17, 40/Ghafir-18, 40/Ghafir-19, 40/Ghafir-20, 40/Ghafir-21, 40/Ghafir-22, 40/Ghafir-23, 40/Ghafir-24, 40/Ghafir-25, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-469, Ghafir 17-25
direction_left
direction_right
Luister Koran: 40/Ghafir-17
40/Ghafir-17: Op die Dag zal iedere ziel vergolden worden voor wat zij heeft verricht. Op die Dag is er geen onrecht. Voorwaar, Allah is snel in de afrekening.
Luister Koran: 40/Ghafir-18
40/Ghafir-18: Waarschuw hen (O Moehammad) voor de Dag der Opstanding waarop de harten treurig in de kelen blijven steken. Voor de onrechtvaardigen is er geen boezemvriend en geen voorspreker die wordt gehoord.
Luister Koran: 40/Ghafir-19
40/Ghafir-19: Hij (Allah) kent het verraad van de ogen en wat de harten verbergen.
Luister Koran: 40/Ghafir-20
40/Ghafir-20: En Allah oordeelt volgens de Waarheid, en degenen die zij naast Hem (deelgenoten) aanroepen oordelen nergens over: voorwaar, Allah is Alhorend, Alziend.
Luister Koran: 40/Ghafir-21
40/Ghafir-21: Reizen zij niet op de aarde zodat zij zien hoe het einde was van degenen vóór hen? Zij overtroffen hen in macht en in gebouwen op de aarde. Maar Allah greep hen wegens hun zonden en er was voor hen geen beschermer tegen Allah.
Luister Koran: 40/Ghafir-22
40/Ghafir-22: Dat was omdat hun Boodschappers tot hen waren gekomen met de duidelijke bewijzen, maar zij waren ongelovigen, waarop Allah hen greep. Voorwaar, Hij is Sterk, hard in de bestraffing.
Luister Koran: 40/Ghafir-23
40/Ghafir-23: En voorzeker, Wij hebben Môesa met Onze Tekenen en met een duidelijk bewijs gezonden.
Luister Koran: 40/Ghafir-24
40/Ghafir-24: Naar Fir'aun en Hâmân en Qârôen en zij zeiden: "(Hij is) een tovenaar, een leugenaar."
Luister Koran: 40/Ghafir-25
40/Ghafir-25: Toen hij dan lot hen kwam met de Waarheid van Onze Zijde, zeiden zij: "Doodt de zonen van degenen die geloven met hem, maar laat hun dochters leven." Maar, de list van de ongelovigen kan niet anders dan mislukken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: