Fussilat 39-46, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-481)

Fussilat: 41/Fussilat-39, 41/Fussilat-40, 41/Fussilat-41, 41/Fussilat-42, 41/Fussilat-43, 41/Fussilat-44, 41/Fussilat-45, 41/Fussilat-46, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-481, Fussilat 39-46
direction_left
direction_right
Luister Koran: 41/Fussilat-39
41/Fussilat-39: En het behoort tot Zijn Tekenen dat jij de droge aarde ziet, en als Wij er dan water op doen neerdalen, dan beweegt zij en zet zij zich uit. Voorwaar, Degene Die haar doet leven, doet zeker ook de doden leven. Voorwaar, Hij is de Almachtige over alle zaken.
Luister Koran: 41/Fussilat-40
41/Fussilat-40: Voorwaar, degenen die Onze Verzen verdraaien zijn niet voor Ons verborgen. Is dan wie in het Vuur geworpen wordt beter, of wie veilig aankomt op de Dag der Opstanding? Doet wat jullie willen: voorwaar, Hij is Alziende over wat jullie doen.
Luister Koran: 41/Fussilat-41
41/Fussilat-41: Voorwaar, degenen die niet in de Vermaning (de Koran) geloven nadat deze tot hen was gekomen (zullen gestraft worden). Voorwaar, het is een verheven Boek.
Luister Koran: 41/Fussilat-42
41/Fussilat-42: De valsheid raakt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren. (Het is) een neerzending van de Alwijze, de Geprezene.
Luister Koran: 41/Fussilat-43
41/Fussilat-43: Er wordt jou niets gezegd wat waarlijk niet tot de Boodschappers vóór jou is gezegd. Voorwaar, jouw Heer is zeker de Bezitter van vergeving en de Bezitter van een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 41/Fussilat-44
41/Fussilat-44: En als Wij hem als een Koran in een vreemde taal hadden geopenbaard, dan hadden zij zeker gezegd: "Waren zijn Verzen maar duidelijk (in onze taal) uitgelegd!" (Hij is) in een vreemde taal, terwijl (de Profeet) een Arabier is! Zeg: "Hij is voor degenen die geloven Leiding en genezing. En degenen die niet geloven, in hun oren is doofheid, die bij hen blindheid (van hart) veroorzaakt. Zij zijn degenen die vanaf een verre plaats worden geroepen.
Luister Koran: 41/Fussilat-45
41/Fussilat-45: En voorzeker, Wij hebben Môesa de Schrift (de Taurât) gegeven, maar er werd over geredetwist. En als er geen woord (van uitsel) van jouw Heer was vooruitgegaan, dan was de zaak tussen hen zeker bepaald. En voorwaar, zij verkeren over hem (de Koran) zeker in vergaande twijfel.
Luister Koran: 41/Fussilat-46
41/Fussilat-46: Wie goede werken heeft verricht, het is voor hemzelf; en wie kwade werken verricht, hij is er verantwoordelijk voor. En jouw Heer is niet onrechtvaardig tegenover de dienaren.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: