Фуссилат 39-46, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-481)

Фуссилат: 41/Фуссилат-39, 41/Фуссилат-40, 41/Фуссилат-41, 41/Фуссилат-42, 41/Фуссилат-43, 41/Фуссилат-44, 41/Фуссилат-45, 41/Фуссилат-46, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-481, Фуссилат 39-46
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-39
41/Фуссилат-39: И от Неговите знамения са, да виждаш земята безжизнена. А щом изсипем вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва. И наистина Онзи, Който я съживява, може и мъртвите да съживи. Той за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-40
41/Фуссилат-40: И онези, които изопачават Нашите знамения, не са скрити за Нас. Онзи, който ще бъде хвърлен в Огъня ли е по-добър или онзи, който ще дойде в безопасност в Деня на възкресението? Вършете, каквото пожелаете! Наистина Той съзира вашите дела.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-41
41/Фуссилат-41: И наистина те отрекоха, когато при тях дойде Напомнянето (Коранът). А Той (Коранът) е наистина една Велика Книга.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-42
41/Фуссилат-42: А лъжовното не може да Го доближи нито отпред, нито отзад, и Той е низпослание от Премъдрия и Всеславния (Аллах).
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-43
41/Фуссилат-43: Не ти се казва друго, освен каквото бе казано на пратениците преди теб. Твоят Господ е владетелят на опрощението и на болезненото наказание.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-44
41/Фуссилат-44: А ако го бяхме сторили Коран на чужд език, щяха да рекат: “Защо знаменията му не са разяснени?” Чужд език за арабина? Кажи им:“За вярващите той е напътствие и изцеление, а онези, които не вярват, имат в ушите си глухота и Той (Коранът) за тях е непонятен, сякаш са призовавани от далечно място.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-45
41/Фуссилат-45: И наистина на Муса (Моисей) дадохме Писание, но настана разногласие по него. И ако нямаше дадено Слово от твоя Господ, щеше да е отсъдено между тях. И те наистина се съмняват в него.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-46
41/Фуссилат-46: Който върши праведни дела (изчиства пороците от душата си), то е за самия него, а който стори зло, и то е в негов ущърб. Твоят Господ не е угнетител за рабите (си).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: