Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-467), аз-Зумар 75-75, ал-Мумин 1-7

аз-Зумар: 39/аз-Зумар-75, ал-Мумин: 40/ал-Мумин-1, 40/ал-Мумин-2, 40/ал-Мумин-3, 40/ал-Мумин-4, 40/ал-Мумин-5, 40/ал-Мумин-6, 40/ал-Мумин-7, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-467, аз-Зумар 75-75, ал-Мумин 1-7
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-75
39/аз-Зумар-75: И виждаш как ангелите, обградили Трона, прославят с възхвала своя Господ. И се отсъди между тях (обитателите на Рая) справедливо, и се каза (от тяхна страна): “Слава на Аллах, Господа на световете!”

ал-Мумин

Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-1
40/ал-Мумин-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-2
40/ал-Мумин-2: Низпославането на тази Книга е от Аллах, Всемогъщия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-3
40/ал-Мумин-3: (Той е) Опрощаващия греховете и Приемащия покаянието, Строгия в наказанието, Владетелят на благодатта и добродетелта. Няма друг Бог освен Него. При Него е завръщането.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-4
40/ал-Мумин-4: Само неверниците спорят за знаменията на Аллах. И да не те подвежда оживлението им по земята.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-5
40/ал-Мумин-5: Преди тях и народът на Нух (Ной), и други групи след него отрекоха (своите пратеници). И общностите връхлитаха, за да премахнат пратениците си, и се бореха с лъжа да унищожат истината. Накрая Аз ги сграбчих и какво бе Моето наказание?
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-6
40/ал-Мумин-6: И ето така се изпълни словото на твоя Господ за неверниците. Те са обитателите на Огъня.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-7
40/ал-Мумин-7: Ангелите, които държат Трона, и онзи, който е около него (водителят на времето), прославят с възхвала своя Господ и вярват в Него, и (от Аллах) молят опрощение за вярващите: “Господи наш, Ти обгръщаш всяко нещо с Твоята милост и знание. Опрости (обърни греховете им в добрини) онези, които се покаят (пред водител проводен от Теб) и следват Твоя път, и ги опази от мъчението на Ада!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: