Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-467), ZUMER 75-75, MU'MİN 1-7

ZUMER: 39/ZUMER-75, MU'MİN: 40/MU'MİN-1, 40/MU'MİN-2, 40/MU'MİN-3, 40/MU'MİN-4, 40/MU'MİN-5, 40/MU'MİN-6, 40/MU'MİN-7, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-467, ZUMER 75-75, MU'MİN 1-7
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-75
39/ZUMER-75: Ve görürsün ki, arşın etrafında onu kuşatan melekler, Rab’lerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların (cennetliklerin) aralarında hak ile hüküm verildi. Ve (cennetlikler tarafından): "Âlemlerin Rabbine hamdolsun." denildi.

MU'MİN

Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-1
40/MU'MİN-1: Hâ, Mîm.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-2
40/MU'MİN-2: Bu Kitab’ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Alîm olan (en iyi bilen) Allah’tandır (Allah tarafındandır).
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-3
40/MU'MİN-3: (O ki) günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazl ve kerem sahibi olandır. O’ndan başka İlâh yoktur. Dönüş, O’nadır.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-4
40/MU'MİN-4: Kâfirlerden başkası, Allah’ın âyetleri hakkında mücâdele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-5
40/MU'MİN-5: Onlardan önce Nuh (A.S)’ın kavmi ve onlardan sonra da (başka) fırkalar, (resûllerini) yalanladılar. Ve bütün ümmetler, onları yakalamak için resûllerine hücum ettiler. Hakkı, bâtılla yok etmek için mücâdele ettiler. Sonunda Ben, onları yakaladım. O zaman Benim ikabım (cezam) nasıl oldu?
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-6
40/MU'MİN-6: Ve işte böylece Rabbinin "onların mutlaka (muhakkak) ateş ehli olduğu" sözü, kâfirlerin üzerine hak oldu.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-7
40/MU'MİN-7: Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi (devrin imamı), Rab'lerini hamd ile tesbih ederler ve O'na îmân ederler. Ve âmenû olanlar için (Allah'tan) mağfiret dilerler: “Rabbimiz, Sen herşeyi rahmetle (rahmetinle) ve ilimle (ilminle) kuşattın. Böylece (mürşidin önünde) tövbe edenleri ve Senin yoluna (Sıratı Mustakîm'e) tâbî olanları mağfiret et (günahlarını sevaba çevir). Onları cehennem azabından koru!”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: