MU'MİN 26-33, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-470)

MU'MİN: 40/MU'MİN-26, 40/MU'MİN-27, 40/MU'MİN-28, 40/MU'MİN-29, 40/MU'MİN-30, 40/MU'MİN-31, 40/MU'MİN-32, 40/MU'MİN-33, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-470, MU'MİN 26-33
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-26
40/MU'MİN-26: Ve firavun dedi ki: "Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim ve o, Rabbine dua etsin. Gerçekten ben, (onun) sizin dîninizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum."
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-27
40/MU'MİN-27: Ve Hz. Musa dedi ki: "Muhakkak ki ben, hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden, senin de Rabbin olan Rabbime sığınırım."
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-28
40/MU'MİN-28: Ve firavun ailesinden îmânını gizleyen mü’min bir adam şöyle dedi: "Bir adamı, ‘Rabbim Allah’tır.’ demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o, Rabbinizden size beyyineler (belgeler, deliller) ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık (doğru söyleyen) ise vaadettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah, çok yalan söyleyen, haddı aşan kişiyi hidayete erdirmez."
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-29
40/MU'MİN-29: (O adam dedi ki): "Ey kavmim! Bugün mülk sizindir, yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah’ın şiddetli azabı bize geldiğinde, size kim yardım edecek?" Firavun (da) şöyle dedi: "Size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben, sizi irşad yolundan başkasına hidayet etmem (ulaştırmam)."
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-30
40/MU'MİN-30: Ve âmenû olan adam şöyle dedi: "Ey kavmim, muhakkak ki ben, ahzab günü (fırkalara ayrılmışların günü) gibi bir günün, size (gelmesinden) korkuyorum!"
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-31
40/MU'MİN-31: Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah, kulları için zulüm dilemez.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-32
40/MU'MİN-32: Ve ey kavmim, muhakkak ki ben, sizin için feryat gününden (kıyâmet gününden) korkuyorum!
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-33
40/MU'MİN-33: Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah’tan (Allah dostlarından) bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalâlette bırakırsa, artık onun için bir hidayetçi yoktur.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: