ZUMER 48-56, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-464)

ZUMER: 39/ZUMER-48, 39/ZUMER-49, 39/ZUMER-50, 39/ZUMER-51, 39/ZUMER-52, 39/ZUMER-53, 39/ZUMER-54, 39/ZUMER-55, 39/ZUMER-56, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-464, ZUMER 48-56
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-48
39/ZUMER-48: Ve kazandıkları seyyiat (günahlar ve kötülükler) onlara aşikâr oldu. Ve alay etmiş oldukları şey (azap) onları kuşattı.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-49
39/ZUMER-49: İnsana bir zarar dokunduğu zaman Bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir ni’met gönderdiğimizde: "Bu ancak bana bir ilim üzerine verildi." der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lâkin onların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-50
39/ZUMER-50: Onlardan öncekiler de (böyle) söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-51
39/ZUMER-51: Böylece kazandıkları şey, seyyiat (günahlar, kötülükler olarak), onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara, kazandıkları şey (olan) seyyiat, yakında isabet edecek. Ve onlar, aciz bırakabilecek (azabı önleyebilecek) güce sahip değiller.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-52
39/ZUMER-52: Ve onlar, Allah’ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını taktir ettiğini (kıstığını) bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda, mü’min olan kavim için elbette âyetler (ibretler, deliller) vardır.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-53
39/ZUMER-53: De ki: "Ey nefsleri üzerine israf yüklemiş (haddi aşmış) kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder (sevaba çevirir). O, muhakkak ki O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderen)."
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-54
39/ZUMER-54: Ve Rabbinize (Allah’a) yönelin (ruhunuzu Allah’a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O’na (Allah’a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah’a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-55
39/ZUMER-55: Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye (emre) tâbî olun. Size, farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce!
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-56
39/ZUMER-56: Kişinin, "Allah’tan uzaklaşma konusunda, aşırı gittiğim (haddi aştığım) herşeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum." dediği gibi (diyenlerden olmayın).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: