Az-Zumar 48-56, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-464)

Az-Zumar: 39/Az-Zumar-48, 39/Az-Zumar-49, 39/Az-Zumar-50, 39/Az-Zumar-51, 39/Az-Zumar-52, 39/Az-Zumar-53, 39/Az-Zumar-54, 39/Az-Zumar-55, 39/Az-Zumar-56, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-464, Az-Zumar 48-56
direction_left
direction_right
Luister Koran: 39/Az-Zumar-48
39/Az-Zumar-48: En er zullen voor hen slechte deden die zij hadden bedreven duidelijk worden en wat zij plachten te bespotten zal hen omsingelen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-49
39/Az-Zumar-49: En wanneer tegenspoed de mens treft, dan roept hij Ons aan; maar wanneer Wij hem een genieting van Ons schenken, dan zegt hij: "Dat is mij slechts wegens mijn kennis gegeven." Het is zelfs een beproeving, maar de meesten van hen weten het niet.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-50
39/Az-Zumar-50: Waarlijk, dit zeiden degenen vóór hen, en wat zij plachten te verrichten baatte hun niet.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-51
39/Az-Zumar-51: Daarna werden zij getroffen door de slechte daden die zij hadden verricht. En degenen die onrecht pleegden onder hen (de afgedenaanbidders) zullen getroffen worden door de slechte daden die zij verrichtten en zij zullen niet kunnen vluchten.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-52
39/Az-Zumar-52: En weten zij niet dat Allah de voorzieningen verruimt voor wie Hij wil en dat Hij beperkt? Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat gelooft.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-53
39/Az-Zumar-53: Zeg: "O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vetgeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-54
39/Az-Zumar-54: En keert terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem voordat de bestraffing tot jullie komt waarna jullie niet geholpen worden.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-55
39/Az-Zumar-55: En volgt op de beste wijze wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer, voordat de bestraffing onverwacht tot jullie komt, terwijl jullie het niet beseffen."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-56
39/Az-Zumar-56: Zodat er voor geen ziel aanleiding zal zijn om te zeggen: "O wat heb ik een spijt omdat ik nalatig ben geweest (in mijn plicht) jegens Allah, hoewel ik tot de spotters behoorde."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: