Fussilat 30-38, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-480)

Fussilat: 41/Fussilat-30, 41/Fussilat-31, 41/Fussilat-32, 41/Fussilat-33, 41/Fussilat-34, 41/Fussilat-35, 41/Fussilat-36, 41/Fussilat-37, 41/Fussilat-38, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-480, Fussilat 30-38
direction_left
direction_right
Luister Koran: 41/Fussilat-30
41/Fussilat-30: Voorwaar, degenen die zeggen: "Onze Heer is Allah," en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen:) "Weest niet bevreesd en niet treurig, en weest verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd.
Luister Koran: 41/Fussilat-31
41/Fussilat-31: Wij zijn jullie helpers tijdens het wereldse kven en in het Hiernamaals en voor jullie is daarin wat jullie verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen.
Luister Koran: 41/Fussilat-32
41/Fussilat-32: Als een ontvangst van de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige."
Luister Koran: 41/Fussilat-33
41/Fussilat-33: En wiens woord is beter den dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: "Voorwaar, ik behoor tot de Moslims."
Luister Koran: 41/Fussilat-34
41/Fussilat-34: En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden.
Luister Koran: 41/Fussilat-35
41/Fussilat-35: Maar dit wordt slechts gegeven aan degenen die geduldig zijn en dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldig geluk.
Luister Koran: 41/Fussilat-36
41/Fussilat-36: En wanneer een verzoeking van de Satan jou treft, zoek dan je toevlucht bij Allah: voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.
Luister Koran: 41/Fussilat-37
41/Fussilat-37: En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt jullie niet neer voorde zon en niet voorde maan, maar knielt jullie neer voor Allah, Degene Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden.
Luister Koran: 41/Fussilat-38
41/Fussilat-38: Als zij dan hoogmoedig min: degenen die zich bij jouw Heer bevinden prijzen dag en nacht Zijn Glorie en zij versagen niet.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: