FUSSİLET 30-38, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-480)

FUSSİLET: 41/FUSSİLET-30, 41/FUSSİLET-31, 41/FUSSİLET-32, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-34, 41/FUSSİLET-35, 41/FUSSİLET-36, 41/FUSSİLET-37, 41/FUSSİLET-38, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-480, FUSSİLET 30-38
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-30
41/FUSSİLET-30: Muhakkak ki: “Rabbimiz Allah’tır.” deyip, sonra (da) istikamet üzere olanlara (Allah’a yönelip dîni ikame edenlere) melekler inerler: “Korkmayın ve mahzun olmayın. Ve vaadolunduğunuz cennetle sevinin!” (derler).
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-31
41/FUSSİLET-31: Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz (her)şey vardır.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-32
41/FUSSİLET-32: Gafûr (mağfiret eden) ve Rahîm olan (Rahîm esmasıyla tecelli eden) (Allah) tarafından ziyafet (ikram) olarak.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-33
41/FUSSİLET-33: Allah’a davet eden ve salih amel (nefs tasfiyesi) yapan ve: “Muhakkak ki ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-34
41/FUSSİLET-34: Hasene (iyilik) ve seyyie (kötülük), müsavi (eşit) değildir. (Kötülüğü) en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi, samimi bir dost gibi olur.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-35
41/FUSSİLET-35: Ona (kötülüğü iyilikle karşılama hasletine), sabredenlerden ve hazzul azîm (en büyük haz) sahiplerinden başkası ulaştırılmaz.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-36
41/FUSSİLET-36: Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah’a sığın. Muhakkak ki O, en iyi işiten, en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-37
41/FUSSİLET-37: Gece ve gündüz, Güneş ve Ay, Allah’ın âyetlerindendir. Güneş’e ve Ay’a secde etmeyin. Eğer sadece O’na (Allah’a) kul olduysanız, onları yaratan Allah’a secde edin.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-38
41/FUSSİLET-38: Eğer onlar hâlâ kibirleniyorlarsa, (bilsinler ki) Rab'lerinin katında bulunanlar, gece ve gündüz, O’nu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: