FUSSİLET 1-11, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-477)

FUSSİLET: 41/FUSSİLET-1, 41/FUSSİLET-2, 41/FUSSİLET-3, 41/FUSSİLET-4, 41/FUSSİLET-5, 41/FUSSİLET-6, 41/FUSSİLET-7, 41/FUSSİLET-8, 41/FUSSİLET-9, 41/FUSSİLET-10, 41/FUSSİLET-11, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-477, FUSSİLET 1-11
direction_left
direction_right

FUSSİLET

Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-1
41/FUSSİLET-1: Hâ, mîm.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-2
41/FUSSİLET-2: Rahmân ve Rahîm (olan Allah) tarafından indirilmiştir.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-3
41/FUSSİLET-3: (O), bilen bir kavim için, âyetleri tafsil edilmiş (fasıl fasıl açıklanmış) bir Kitap olan Arapça Kur’ân’dır.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-4
41/FUSSİLET-4: Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-5
41/FUSSİLET-5: Ve dediler ki: “Bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı, kalplerimizde (idrak etmeyi önleyen) ekinnet, kulaklarımızda (işitmeyi engelleyen) vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık (sen dilediğini) yap! Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız.”
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-6
41/FUSSİLET-6: De ki: “Ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilâhınızın, tek bir ilâh olduğu vahyediliyor. Öyleyse O’na yönelin (O’na doğru istikamet alın) ve O’ndan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline!”
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-7
41/FUSSİLET-7: Onlar zekât vermezler. Ve onlar, onlar ahireti (ruhun hayattayken Allah’a ulaştırılmasını) inkâr edenlerdir.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-8
41/FUSSİLET-8: Muhakkak ki âmenû olanlar (hayattayken Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel (nefs tezkiyesi) işleyenler, onlar için kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-9
41/FUSSİLET-9: De ki: “Gerçekten siz, arzı iki günde halkedeni mi inkâr ediyorsunuz? Ve O’na eşler mi kılıyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir.”
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-10
41/FUSSİLET-10: Ve orada, onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada (arzda) bulunanların besinlerini (rızıklarını), dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-11
41/FUSSİLET-11: Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona (semaya) ve arza: “İsteyerek veya istemeyerek gelin.” dedi. İkisi de: “İsteyerek geldik.” dediler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: